PERSONDATA – GDPR

Hvem er vi
Vores webstedsadresse er: https://www.book1drone.dk.

Google Tag Manager 
Vi forsøger kontinuerligt at forbedre kundeoplevelsen på vores hjemmeside ved at give besøgende mere personlige og målrettede informationer. For at gøre det anvender vi Google Tag Manger (GTM).
GTM er et lille stykke kode, som hjælper os med at spore brugeradfærd på vores hjemmeside og derefter sender dataene til vores Google Analytics-konto. Derefter ligger data i Google Analytics, så vi kan gennemgå og vurdere dem i forhold til potentielle forbedringer og ændringer af hjemmesiden. 
Vi anser Google for at være en tredjeparts dataprocessor.
Vi anvender en tredjeparter Søgemedier A/S til at behandle personlige data på vores vegne i forbindelse med SEO optimering. Håndtering af persondata hos Søgemedier A/S leveringsbetingelser kan ses her:
https://www.sgme.dk/media/386752/leveringsbetingelser-maj-2018-soegemedier.pdf

Besøg på hjemmesiden
Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:  IP-adresse

IP-adresse
Formålet er optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring, herunder remarketing via Facebook og Google, osv.

Kontaktformular
Skulle du vælge at kontakte os via vores kontaktformular på vores hjemmeside, gemmes de oplysningerne du indtaster og sendes i en e-mail via SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). 

Opbevaring af data
Oplysningerne i formularen vil blive lagret i databasen hos vores webhotel one.com. Data gemmes indtil du specifikt ønsker at få dem slettet. Formålet er, at kunne behandle din henvendelse, og oplysningerne overføres ikke til tredjelande uden for EU/EØS. Oplysningerne gemmes til du beder os slette data i vores system.
Du har altid mulighed for at få rettet eller slette dine evt personoplysninger hvis du vælger det.
Skriv en email til info@book1drone.com hvis du ønsker dette.

Brug af Droner
Persondataloven har ingen specifikke bestemmelser vedrørende brugen af droner, men så snart en drone har fået påmonteret et system, som kan indsamle data, der kan give informationer om en identificeret eller identificerbar fysisk person, vil der være tale om personoplysninger omfattet af loven.

Dette betyder bl.a., at vi kun indsamler oplysninger til udtrykkeligt angivne og saglige formål, og at vi ikke indsamler flere oplysninger end højest nødvendigt, ligesom der skal være hjemmel i Persondataloven til behandling af dataene, herunder indsamlingen, f.eks. ved at den, der indhentes informationer om, har givet samtykke hertil. Alt efter hvilke data, der indsamles, kan det også være nødvendigt med en tilladelse fra Datatilsynet.

Hvis vi anvender en drone, som har fået påmonteret et videokamera, som kan optage film og dermed foretage overvågning, eller som blot kan transmittere det optagne til en skærm andetsteds, overholder vi de regler i TV-overvågningsloven, som man skal tage højde for.
De foto og videooptagelser vi laver gemmer vi efterfølgende vores data på egen server.
Du har altid mulighed for at få rettet eller slettet dine optagelser.
Skriv en email til info@book1drone.com hvis du ønsker dette.

Ændringer til Persondatapolitik
Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i vores persondata politik. Hvis vi foretager væsentlige ændringer, vil det fremgå på vores website. Din fortsatte brug af vores website efter at vi har offentliggjort eller sendt en meddelelse om ændringerne til Politikken betyder, at du accepterer den opdaterede Politik.